Moebius Double

One of the two sculptures for the exhibition 'Schaal en Maat', Leeuwarden (Holland), 2001.
Designed using Rhinoceros, constructed by Konstruktiebedrijf Visser B.V., Veenwouden.