Exhibition - 'Schaal en Maat'.
June 30 - September 23 (2001)
Location: Bos van Ypeij,
Tytsjerk, Friesland,
the Netherlands
Catalogue ISBN 90-802296 6-0
In het beeldende werk van Rinus Roelofs vormt structuur een hoofdelement. Het gaat hierbij om structuur zoals die om ons heen te zien is, gegroeid of gemaakt, maar ook om de patronen die vanuit de wiskunde tot stand zijn gekomen. Door verschillende structuren met elkaar in verband te brengen, komt de kunstenaar tot spectaculaire verwevingen, transformaties en metamorfosen. Een deel van de ontwerpen van Rinus Roelofs roept associaties op met het werk van M.C. Escher, maar dan op driedimensionale wijze. In het ontwerpproces bedient de kunstenaar zich als onderzoeker en vernieuwer van de nieuwste computertechnieken. Het kunstwerk met daarin verwerkt een dubbellopende möbiusband is hiervan een treffend voorbeeld: zonder hulp van de computer had het kunstwerk niet ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.
Een belangrijk onderdeel in het werk van Rinus Roelofs zijn de zelfdragende constructies zoals staven-structuren, meerlagenschuifconstructies en schijvenbollen die ieder voor zich volstrekt zelfdragend zijn. De door de kunstenaar toegepaste koppelregels voor stapeling van staafelementen tot zelfdragende koepelconstructies zijn uniek te noemen. Leonardo da Vinci is de enige kunstenaar tot nu toe die, zij het in de eerste fase van onderzoek, aandacht heeft besteed aan deze stapeltechniek. In het kader van Schaal en Maat zijn twee zelfdragende koepelconstructies, tezamen ongeveer 125 boomstammen, door Rinus Roelofs ontworpen en opgebouwd.